FN’s verdensmål

I KONKRETISERER FN’S VERDENSMÅL OG UDVIKLER EGET MANIFEST

Ishøj Strand er en del af Danmarks største fællesskab for danske vandrerhjem.

Danhostel Ishøj – en virksomhed der både tager globalt og lokalt ansvar

Danhostelkæden og dermed Ishøj Strand har som den første danske hostelkæde tilsluttet sig FN´s verdens-mål. Det betyder bl.a. at vi har særlig fokus på uddannelse, ulighed, madspild, klimaindsats, fred og retfærdighed. Du kan læse mere om vores arbejde med FN´s verdensmål, i forbindelse med hosteldrift her

Beskyttelse af havmiljøet er en væsentlig del af Danhostels FN Verdensmål Manifest.  Som nabo til Strand-parken er Danhostel Ishøj en aktiv del af Havmiljøvogterne og er med til at passe på Køge Bugt.

Selv om vi er en del af et landsdækkende samarbejder er Danhostel Ishøj på alle måder en lokal aktør og vores mantra er kort fortalt at skabe kontakt mellem mennesker og natur.

Danhostel Ishøj samarbejder med lokale afdelinger af Røde kors og Julehjælpen, der bl.a. sponsoreres ved events og ture for børn.

Danhostel Ishøj stiller mødefaciliteter til rådighed for lokale ”Læger uden grænser” og ”Røde kors”.

Vores dyner, hovedpuder og andre tinge vi udskifter bliver givet til, mændenes hjem eller Røde kors, der hjælper udsatte.

Stop sult Vi arbejdere hele tiden at reducere madspild i vores køkken. Det der bliver i overskud, bliver enten til nye retter eller personale mad.

Reducere madspild ved kursus og lejrskole ved veje restaffaldet fra vores efter buffet.

Kødløst måltid og klimainformation til skolebørn grupper og kursuser

Sundhed og trivsel Vi har røgfri værelser og store dele af vores fællesområder. Alle skal kunne tilbyde motionstilbud/ friluftsaktiviteter til personale og gæster. Vi tilbyder blandt andet små yoga sessioner til vores kursus gæster.

Vi promoverer brug af lokale hjertestier/walk and talk/løberuter med YouTube videoer på vores gæstebog og webside.

Kvalitetsuddannelse Gennemføre MUS-samtaler med medarbejdere og tilbyder relevant uddannelse til personale

Stille sig til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik

Styrke rammer for afholdelse af Lejrskoler

Stille gratis WI-FI til rådighed

Ligestilling mellem kønnene Begge køn skal repræsenteres i Danhostels bestyrelse og arbejdsgrupper. Det samme gælder også Danhostel Ishøj Strand, hvor i alle afdelinger repræsenteres.

Samme løn for samme arbejde.

Rent vand og sanitet Alle toiletter, vandhaner og brusere har vandsparer installeret. Opfordring til gæsterne om at spare på vand og ressourcer

Vandbesparende vaskemaskiner

Fedtopsamling

Brug af miljøgodkendte rengøringsmidler. Svanemærket og allergivenlig

Vores køkken have bliver så vidt muligt vandet med overskuds vand fra overskuddet kursus og køkken.

Bæredygtig energis Løbende udskiftning til LED-pære med fokus på lys, varme og andre energikrævende kilder. Værelser om lokaler, der ikke bliver brugt, skruer vi ned for varmen. Elektroniske termostater i vores kursuslokaler. 2020 vil det være på alle værelser også.

I sæsonen 2019 udskiftede vi alle vores strømstandere, hvor gæster nu skulle betale strøm efter forbrug.

Plan hvor det er muligt for skift til vedvarende energi

Anstændige jobs Brug af lokale råvarer og håndværkere. Samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport osv.
Industri, innovation og infrastruktur Vi opfordrer alle vores gæster til at benytte offentlig transport til København, samt cykle rundt i Ishøj.

Tilbyde cykeludlejning. Appbaseret ”Donkey Republic Bikes” letter mobilitet i nærområdet

Bidrage til udvikling af lokale cykel- og vandreruter, bl.a. promovering af hjerterute.

Vi samarbejder med Bed and Bike og opfordrer til en cykelferie

Mindre ulighed Danhostels grundlæggende produkt er at lægge rammer til fællesskaber. Indgå et samarbejde med landsdækkende eller lokale humanitære organisationer.

Danhostel Ishøj stiller mødefaciliteter til rådighed for lokale humanitære/almennyttige hjælpeorganisationer

Bæredygtige byer og lokalsamfund Styrke den lokale historiefortælling og attraktivitet ved at fungere som turistambassadør i Ishøj. Vi handler så vidt muligt lokalt og samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport

Danhostel Ishøj samarbejder med kultur og naturformidling både privat- og kommunalt.

Vi er medlem af Ishøj Erhvervsforeninger og arbejder for et stærkt lokalsamfund.

Ansvarligt forbrug og produktion Affaldsbehandling, Forebyggelse, Reduktion, Genanvendelse, Afskaffelse af plastic (bestik, drikkeflasker osv.) – vi arbejder hele tiden på at bruge mindre emballage i vores TO’GO produkter

Danhostel Ishøj indfører genbrugs drikkeflasker til lejrskoleelever i stedet for engangsflasker

Danhostel Ishøj har Bronzemærket i økologi (30-60% økologi)

Danhostel Ishøj har Green key mærket.

Klimaindsats Reducere kødforbrug, stille havfald poser til indsamling af affald i naturen til rådighed (Affald i bytte for en kop kaffe/te)

Der er indført kødløse menuer for bl.a. lejrskolegæster. Vores kursus gæster nyder godt at vores grønne buffet, med reduceret kød og/eller mere klima venligt kød

Livet i havet Reducere alt vores plastic Elever for udleveret en drikkedunk lavet af majs, til genopfyldning af vand. Plastikvandflasker udfases og erstattes med vanddunke af genbrugsplast. Danhostel Ishøj har tilsluttet sig Havmiljøvogterordningen, der promoveres over for bl.a. lejrskolegæster

Samarbejde med Ishøj Naturcenter og deres havhytte, for vores lejrskoler.

Livet på land Undgå kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse. Danhostel Ishøj plejer alle grønne arealer mekanisk og helt uden brug af plante/insektgifte og har sået markblomster i birkelundene for at øge diversiteten og bl.a. skabe bedre vilkår for de vilde bier.
Partnerskaber Styrke Danhostel samarbejdet. Styrke det lokale turismesamarbejde og fungere som ambassadør for Ishøjs turisme

Samhandel skal leve op til FN´s verdensmål i deres indkøb

Læger uden Grænser Feltpartner Pro hos Læger uden Grænser.