LYSTFISKERI I OG OMKRING ISHØJ HAVN

Lystfiskeri i Ishøj Havn, Store Vejleå og i Strandparkens søer

Lystfiskeriet i Ishøj inderhavn, på ydermolerne og i strandsøerne er frit og kræver kun statsligt fisketegn, som du kan købe på fisketegn.dk. Børn under 18 år behøver ikke fisketegn. Alle steder i havnen er der gode muligheder for at fange sprælske hornfisk, store aborrer og sølvblanke havørred. Læs om kystfiskeri, metoder og arter her.

Inderhavnen

Der kan fiskes over det meste af Ishøj havn, bare ikke I LYSTBÅDHAVNEN HVOR ALT FISKERI ER FROBUDT. I Ishøj inderhavn, mellem campingpladsen ”Tangloppen” og sluseporten ind til Store Vejleå, finder du ”Karret”, der er en kendt lokalitet til wadefiskeri efter havørred- og aborre. Her kan der fiskes frit fra fredningspælene ved sluseporten, langs med sivkanten og ud til halvøen før havnen.
I havnen langs med Nældestien, finder du den nordlige ”bred” mellem Ishøj og Vallensbæk havn. Her er der også et fint wade- eller flyderingsfiskeri efter havørred. Pas dog godt på skibstrafikken i havnen, når du fisker.

Yderhavnen og molerne

Kører man fra Danhostel via Skovvej, helt ud forbi indkørslen til Ishøj Havn, kommer man til et par nyere opfyldninger og stenmoler ved indsejlingen. Her er der relativt dybt vand tæt på land. Hele strækket er godt til både havørred og aborre. Man kan desuden være heldig at fange multer eller skrubber i yderhavnen om sommeren.

Helt ude for enden af yderhavnen kan der fiskes fra selve ydermolen, der markerer indsejlingen til Ishøj- og Vallensbæk havn. Undgå at fiske i selve indsejlingshullet, der er meget trafikeret. På ydersiden af molerne er der et godt sommerfiskeri efter hornfisk og fladfisk. Her kan børn få en fin første lystfiskeroplevelse.

Ferskvandsfiskeriet omkring Danhostel Ishøj

På indersiden af Slusen ved udmundingen af St. Vejleå er der et legendarisk fiskeri efter rekordstore brakvandsaborrer. Fiskeriet er ren catch´n release og der kræves medlemskab af Ishøj Sportsfiskerforening eller dagkort for at fiske i Store Vejleå. Dagkort til kr. 50,- kan købes på Q8-tanken i Ishøj, hos Hvidovre Sport, eller på danskfiskekort.dk. Du kan læse mere om fiskeriet i Store Vejleå og se billeder af rekordstore brakvandsaborrer her.

Ferskvandsfiskeriet i søerne i Strandparken er frit og kræver kun det statslige fisketegn.  Man kan således fiske i alle 6 søer i Strandparken. Det er dog ikke tilladt at fiske fra broerne og sluser, hvor der er stier, da der kan opstå farlige situationer med fodgængere og cyklister. Man kan også fiske fra robåd, men det er ikke tilladt at sejle med motordrevne eller eldrevne fartøjer i søerne. I søerne er der en pæn bestand af gedder, aborrer og børnevenlige skaller.

Køb af lystfiskertegn eller fisketegn til put and take fiskeri

Hvis du ønsker at fiske efter ørred/karpe/stør i søer, populært kaldet “put and take” vande, kræver det ikke et statsligt lystfiskertegn, men et tidsbegrænset fisketegn, som købes lokalt. Af særligt gode put and take vande i området kan nævnes: Simons i Veksø eller Roskilde Fiskeland, der ligger lige syd for Roskilde.

Det statslige Lystfiskertegn kan købes på nettet, med gyldighedsperioder fra en dag (kr. 40,-) op til et år (kr. 185,-) Som hovedregel skal alle personer mellem 18 og 65 år, der driver lystfiskeri i Danmark, være i besiddelse af et gyldigt statsligt dansk lystfiskertegn. Lystfiskeri (eller sportsfiskeri) er fiskeri med lette håndredskaber.

Fiskeri med net/ruser kræver en særlig fritidsfiskerlicens.