Generelle afbestillingsregler

Afbestillingsregler:
Indtil 5 måneder før: Vederlagsfrit
Indtil 4 måneder før: 25% af den aftalte pris
Indtil 3 måneder før: 75% af den aftalte pris
Herefter: 100% af den aftalte pris

Deltagerantal: Sidste frist for tilbagemelding af antal deltagere bedes meddelt senest 48 timer før ankomst. Det er dette antal der betales for. Eventuelle allergier eller andre kostrelevante hensyn, bedes af hensyn til vores dygtige kokke, meddelt senest en uge før ankomst.

Afbestilling

I tilfælde af for sen afbestilling har vi krav på erstatning medmindre det aftalte ophold kan udlejes til anden side og DANHOSTEL Ishøj Strand ikke lider tab. Erstatningen udgør 2/3 af prisen pr. afbestilte person.

Ved afbestilling 7 dage eller senere før ankomstdatoen udgør erstatningen 100%

I tilfælde af for sen ankomst, skal de ikke-leverede ydelser betales med det fulde beløb.

Ved større ændringer i kontraktens indhold (dvs. ændringer på mere end 50 % af kontraktsummen) op til 6 uger før ankomst, har DANHOSTEL Ishøj Strand ret til at annullere kontrakten.